ПОДДОМЕЙНИ на САЙТ: http://policexpert.com

 bulgaria.policexpert.combulgaria.policexpert.com

Сайта е под защитата на ЗАКОНА за АВТОРСКИТЕ ПРАВА и Части от него и Линкове,могат да се използват и публикуват само с писмено разрешение на Администратора Полковник Ат.Димитров : E-mail : atanas.dimitrov.atanasov@gmail.com ,или SKYPE : a.d.bg, TEL : 0878522854 и 0878752393 и ТЕЛ/ ФАКС : 056/521309 ;Полковник Атанас Димитров Атанасов,роден в Монтана-BG,живущ в Най-хубавият и красив град в България Бургас-BG !